default

Get a quote

Algemene Voorwaarden levering & betaling LensLens.nl

Levering:

Bij een bestelling die geleverd wordt via één van onze aanpasadressen, geldt de volgende procedure: Direct na ontvangst van uw bestelling via de site, ontvangt men op het betreffende adres, binnen 10 minuten een bericht met de bestelgegevens. Uw levering staat doorgaans direct, of uiterlijk binnen 5 werkdagen voor u gereed.
Voor bestelling die binnen Nederland verstuurd moeten worden, worden portokosten in rekening gebracht. In het algemeen geldt een levertijd binnen twee werkdagen, voor uit voorraad leverbare artikelen. LensLens.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreed bij de bezorging door TNT Post.

Betaling: 

iDEAL is de nieuwe standaard voor veilig betalen op internet.
Consumenten kunnen de bestelling afhalen op één van onze aanpaspunten. De aan deze bestelling gekoppelde verzend-, en portokosten worden dan uiteraard op het factuurbedrag in mindering gebracht. Bent u houder van een ClubCard of geldige VRP, deelnemer aan het Free-Lens-Plan of SelfService Systeem, dan worden de kosten van uw bestelling automatisch via uw bank -, of giro rekening geïncasseerd. Hebt u duidelijk kenbaar gemaakt, dat dergelijke betalingen niet geïncasseerd mogen worden, dan wordt het door u bestelde artikel tegen contante betaling afgeleverd via één van onze aanpasadressen, of bij vooruitbetaling, per post naar uw huisadres verstuurd.

Een andere optie is levering bij vooruitbetaling:

U kunt dan het factuurbedrag van de bestelling overmaken op IBANrekening: NL47INGB0002284300 t.n.v. JGK LensLens.nl, onder vermelding van het factuurnummer.

Bij verzending binnen Nederland worden portokosten in rekening gebracht.
Consumenten die niet eerder een bestelling bij LensLens.nl geplaatst hebben, ontvangen een gedane bestelling onder rembours, of na vooruitbetaling. Voor rembourseren wordt € 6,75 in rekening gebracht.
In de overige gevallen, echter geheel te beoordelen door LensLens.nl, bestaat er de mogelijkheid, de rekening van uw bestelling binnen 8 dagen na ontvangst aan ons over te maken per bank of giro. Betaling binnen 8 dagen netto. Bij in gebreke blijven van betaling binnen 8 dagen, zijn wij genoodzaakt incassokosten in rekening te brengen.

Prijzen:

De prijzen op de Website van LensLens.nl staan vermeld in Euro's inclusief  21% BTW. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van type -, en/of drukfouten.

Controle & nazorg:

Centrum voor optometrie & contactlenzen; Jan de Groot Kontaktlenzen is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het aanmeten, controleren en leveren van alle soorten en merken contactlenzen. U kunt hiervoor, op afspraak, terecht op een van de aanpasadressen. LensLens.nl, is een onderdeel van Jan de Groot Kontaktlenzen
LensLens.nl wijst u nadrukkelijk op het belang en de noodzaak van een juiste aanpassing alsmede de controle en nazorg van uw ogen en lenzen zolang u deze lenzen draagt. Een optometrist/contactlensspecialist is de aangewezen persoon om u te begeleiden tijdens en na uw aankoop.
Niet aangepaste contactlenzen of niet op recept geleverde contactlenzen kunnen de ogen op termijn, ernstige en onherstelbare schade aanbrengen.
Ook zonder regelmatige halfjaarlijkse controle, is het dragen van contactlenzen absoluut af te raden.

Ruilen c.q. retourneren:

Indien het product/de producten niet aan de wensen van de klant voldoen, heeft de klant het recht te reclameren. Is een product defect, dan wordt hiervoor in de meeste gevallen een nieuwe geleverd, of indien dit niet mogelijk is, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd wanneer deze voldoende gefrankeerd zijn.
Een uitzondering op de regeling ruilen c.q retourneren geldt voor die artikelen die speciaal voor u zijn gemaakt, of bewerkt.
Ingeval de levering direct verzonden werd, dient de klant binnen 10 dagen te reclameren. Dit kan via e-mail en schriftelijk. Jan de Groot Kontaktlenzen, zal tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor een gratis herlevering zorgen, hetzij de klant voor de teruggenomen goederen crediteren. De goederen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking retour te worden gezonden aan: LensLens.nl, Rijksstraatweg 243, 9254 DH Hurdegaryp, t.a.v. afdeling e-commerce.

Aansprakelijkheid:

LensLens.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade van een cliënt of van derden, veroorzaakt door een geleverd product of producten.

Privacy:

Gegevens of mailing van een cliënt worden niet aan derden verstrekt of gebruikt voor commerciële doeleinden.

Geschillen:

Bij onoplosbare geschillen, tussen de cliënt en LensLens.nl, zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Vragen en/of opmerkingen:

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uw reactie naast een e-mail ook 
schriftelijk richten aan: 

LensLens.nl  
Afdeling e-commerce t.a.v. Stella Metutina 
Rijksstraatweg 243
9254 DH Hardegarijp

TAlgemene Voorwaarden levering & betaling LensLens.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.